Terapiamenetelmät

Hieronta
Hieronnan avulla pidetään yllä lihasten elastisuutta ja pyritään vähentämään jännitystiloja. Hieronta sekä helpottaa että nopeuttaa lihasten palautumista rasituksesta ja ennaltaehkäisee vammojen syntymistä. Hieronnalla voidaan myös käsitellä arpikudosta ja venyttää sidekudoksia. Hierontatekniikoita ja –otteita on useita erilaisia ja niillä voidaan säädellä hieronnan voimakkuutta sekä vaikuttaa joko pinnallisiin tai syviin lihaksiin. Hieronnan avulla voidaan joko rentouttaa tai aktivoida lihaksia.


Venyttelyt
Venyttelyjä voidaan tehdä joko aktivoivina ennen suoritusta tai rentouttavina ja lepopituutta lisäävinä harjoitteina suorituksen jälkeen. Venytellessä lihaksia venyvät myös jänteet, nivelsiteet ja hermot. Ennen venyttelyä lihasten tulee olla hyvin lämmitellyt, jotta ei aiheuteta vammoja ja ne tulee tehdä esimerkiksi hieronnan tai liikunnan jälkeen. Useat eläimet venyttelevät omatoimisesti ja tällöin eläintä tulee kehua, sillä se huoltaa omia lihaksiaan.

Terapeuttinen harjoittelu
Terapeuttisen harjoittelun tarkoituksena on lisätä koiran lihasvoimaa, tasapainoa ja koordinaatiota. Näitä osa-alueita voidaan harjoittaa usealla eri tavalla ja eläinfysioterapeutti tekee eläimelle yksilöllisen harjoitusohjelman. Tätä ohjelmaa läpikäydään terapiakerroilla ja terapeutti opastaa omistajalle eläimelle sopivat kotiharjoitukset. Harjoitusohjelmia laaditaan mm. leikkauksista toipuville, lihas– tai nivelvammoista kärsiville ja mikäli eläimellä jostain syystä ilmenee puutteita liikkumisessa tai heikkouksia lihaksissa. Harjoitteilla voidaan myös parantaa eläimen juoksu– ja hyppytekniikkaa ja lajikohtaista suoritustekniikkaa.

Fysikaaliset hoidot

Fysikaalisiin hoitoihin luokitellaan sekä sähköhoidot (TNS, mikrovirta ym.), syvälämpöhoidot (ultraääni) että termiset hoidot (pinnalliset kylmä- ja lämpöhoidot). Sähkö- ja syvälämpöhoitojen avulla voidaan rentouttaa lihaksia, nopeuttaa pehmytkudosvaurioiden paranemista, pehmentää arpikudosta sekä lievittää kipua. Lisäksi sähköhoidoilla voidaan vahvistaa lihaksia ja lisätä lihasvoimaa. Termisillä hoidoilla voidaan vaikuttaa tulehdusreaktion etenemiseen sekä edistää lihasten rentoutumista ja lievittää kipua.


Sähköhoidoissa välittäjäaineena käytetään joko vettä tai tähän käyttötarkoitukseen tehtyä geeliä. Mikäli eläimellä on runsas pohjavilla, karvoja voidaan joutua ajelemaan paremman kontaktin syntymiseksi. Sähkö- ja syvälämpöhoitoja ei anneta mikäli eläimellä on hoidettavalla alueella näkyvä avohaava, jokin ihosairaus tai metallia kudoksissa. Hoitoja ei myöskään anneta eläimelle joilla on sydänvika, epilepsia, syöpä- tai muu kasvain. Muista aina kertoa terapeutille eläimellä olevat sairaudet tai vammat, jotta hoito on turvallista ja tarkoituksenmukaista. Tarvittaessa otettava yhteys eläinlääkäriin.